زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
اطلاعات بیشتر

معرفی شرکت زرین پخش بهشهر

شرکت زرین پخش بهشهر از سال 1379 فعالیت خود را آغاز نموده است

در ابتدا این شرکت تحت عنوان یک شرکت بازرگانی تا سال 1393 فعالیت خود را آغاز و پس از واگذاری مدیریت شرکت به مجموعه مارگارین، شرکت زرین پخش به عنوان یک پخش سراسری تخصصی با مدل HRC مشغول به کار گردید.

در مدت مذکور و بر اساس CPM تنظیم شده با راه اندازی 12 شعبه عملیاتی در 11 مرکز استان با رویکرد پوشش هر چه بیشتر شهرهای تفریحی-مسافرتی به پوشش کاملی در توزیع مویرگی کالا در سراسر کشور دست یافته است.