زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

روغن گیاهی خوراکی

معرفی اجمالی محصول
روغن گیاهی خوراکی

روغن گياهي نيمه جامد خانوار ، اين روغن ويژه بيمارستان ها ، هتل ها و آشپزخانه هاي بزرگ ميباشد

مزایا

 • حاوي ويتامين A،Eو D

 • بدون كلسترول

 • بسته بندي مناسب به منطور جلوگيري از فساد

 • داراي درب قيفي جهت استفاده آسان

کاربرد

 • اين روغن مناسب پخت وپز مي باشد

بسته بندی

 • در حلب باز شونده قيفي در وزن هاي 14و 10 كيلوگرم

شرایط نگهداری

 • در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب

 • احفظ تازگي محصول تا 12 ماه پس از تاريخ توليد

خصوصیات

 • اسیدهای چرب آزاد کمتر از 0/06 درصد

 • پراكسيد کمتر از 0/5 درصد

 • مقاومت رنسميت در 110 بيشتر از 25 ساعت