زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

آیس فت

معرفی اجمالی محصول
آیس فت

روغن آفتاب آيس فت روغن ويژه بستني مي باشد .اين روغن بافتي سفيد، سبک و پف كرده در انواع بستنی ها ايجاد مي كند. روغن ویژه بستنی بطور كامل با شكر مخلوط مي شود و مشكل ماسيدن روغن در دهان به هنگام استفاده از محصول را مرتفع مي نمايد و همچنين تاثيری فوق العاده مطلوب در طعم می گذارد.

مزایا

 • ظاهر سفيد

 • قابل پمپ كردن

 • ایجاد بافت نرم در بستنی

 • ايجادمقاومت بستنی در مقابل ذوب شدن

 • ایجاد حالت خامه ای در بستنی

 • روان کردن بستنی در حین تولید

کاربرد

 • یک روغن مناسب برای تهیه انواع بستنی ها و تافي ها

بسته بندی

 • در حلب با وزن 16 کیلوگرم و بصورت فله

شرایط نگهداری

 • در دماي 25-20 درجه سانتیگراد درمحيط مسقف، بدون بو، خشك و دور از تابش مستقيم نور آفتاب

 • حفظ تازگی محصول تا 18 ماه پس از تاریخ تولید

خصوصیات

 • اسیدهای چرب آزادکمتر از 0/06 درصد

 • پراکسیدکمتر از 0/5 درصد

 • نقطه ذوب مویی C34-30

 • درصد جامدات در 20 درجه22-28

 • درصد جامدات در 30 درجه5-8