زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

کنسرو تُن ماهی بارانک

معرفی اجمالی محصول
کنسرو تُن ماهی بارانک

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب