زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

کرم کاکائو سطلي 8 کيلوگرمي سايرو

معرفی اجمالی محصول
کرم کاکائو سطلي 8 کيلوگرمي سايرو

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب