زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

خيار شور نول دبه 15 کيلويي آفاق

معرفی اجمالی محصول
خيار شور نول دبه 15 کيلويي آفاق

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب