زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

رب گوجه فرنگي 4200 گرمي اطهر

معرفی اجمالی محصول
رب گوجه فرنگي 4200 گرمي اطهر

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب