زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

پودر کیک وانیلی سالویا

معرفی اجمالی محصول
پودر کیک وانیلی سالویا

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم