زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

پودر کیک شکلاتی سالویا

معرفی اجمالی محصول
پودر کیک شکلاتی سالویا

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم