زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
همایش مدیران شعب

برگزاری همایش مدیران شعب

 

همایش مدیران شعب شرکت زرین پخش در ساختمان مرکزی به پخش برگزار گردید. این همایش در سالن کنفرانس و با حضور مدیر عامل محترم شرکت زرین پخش و دیگر مدیران محترم  مجموعه با موضوع بررسی نتایج عملکرد شعب  و شرکت در سال مالی 2017 و برنامه ریزی های لازم برای سال مالی 2018 برقرار گردید. 

آمارهای مربوط به اهداف، فروش، هزینه ها، سود و زیان به تفکیک شعبات بررسی و کنترل شد.

راهکار و برنامه های لازم جهت کاهش هزینه های لجستیک ارائه و مورد بحث و نظر قرار گرفت.

تغییر و افزایش سبد کالایی شرکت و تلاش برای تکمیل کالاهای تخصصی مشتریان قناد، رستوران و هتل مطرح و ارائه گردید.