زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
مراسم توديع مديريت محترم مالي و عضو هيات مديره شركت زرين پخش بهشهر

به گزارش روابط عمومي شركت زرين پخش بهشهر: در اين جلسه كه در مورخ 1400/08/01 تشكيل شد ، مدير عامل محترم شركت زرين پخش جناب آقاي مهندس شهيدي از عملكرد ارزشمند مديريت محترم مالي و عضو هيات مديره جناب آقاي مهدي نژاد تشكر و قدرداني داشتند و سر كار خانم نوري رييس واحد مالي كه  با سابقه ترين همكار اين شركت هستند به عنوان جايگزين آقاي مهدي نژاد در واحد مالي منصوب شدند . در پايان اين مراسم جناب آقاي شهيدي اعلام داشتند همكاران با انگيزه ي هرچه تمام ، در راستاي رسيدن به اهداف عالي بكوشند تا باعث تعالي و سربلندي مجموعه شركت زرين پخش بهشهر گردند.