زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین پخش بهشهر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور نماینده محترم شرکت توسعه صنایع بهشهر، نمایندگان محترم سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت زرین پخش در روز یکشنبه 17 اسفندماه در محل سالن جلسات شرکت به پخش برگزار گردید.  

مجمع عمومی زرین پخش

مجمع عمومی زرین پخش

مجمع عمومی زرین پخش