زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
تقدیر و تشکر از مدیر شعبه کرمان

تقدیر و تشکر از مدیر شعبه کرمان

 در بیستم خرداد ماه 1397 و در ساختمان مرکزی شرکت زرین پخش از جناب آقای مهدی رادی، مدیر شعبه کرمان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس رفیع زاده، جناب آقای دکتر خاتمی، جناب آقای دوست محمدی و جناب آقای مقصودی برقرار گردید،  از زحمات و تلاشهای ارزنده ایشان که متعهدانه و متخصصانه در طی سالها و از همان ابتدای شروع به کار شرکت زرین پخش، جهت توسعه، پیشرفت و موفقیت شعبه کرمان همت گمارده و با دقت نظر در کم و کیف امور به نحو احسن، در جهت ترقی و ابقای اهداف شایسته شرکت انجام داده اند، تشکر و تقدیر به عمل آمد.