زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
تغییر در ترکیب هیات مدیره شرکت زرین پخش

طی احکامی جداگانه از سوی مدیر عامل محترم شرکت به پخش، آقایان روح اله فقیهی و اسداله مهدی نژاد کیاسری به عنوان اعضا جدید هیات مدیره معرفی شدند.

 

هیات مدیره جدید

 

بنابراین گزارش، جناب آقای دکتر پور محمدی در مراسم معارفه اعضای جدید هیات مدیره شرکت زرین پخش ابراز امیدواری کرد شرکت بتواند با استفاده از توان و ظرفیت هیات مدیره خود در بخش فروش صنف و صنعت به نتایج مثبتی نائل شود. وی شناخت از صنایع مختلف و مرتبط با حوزه فعالیت شرکت زرین پخش را یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار خوانده و تصریح کرد: آنچه که ما انتظار داریم شناخت و مطالعه دقیق بازار و استفاده از فناوری های نوین در جهت بالا بردن سهم بازار محصولات زرین پخش، افزایش سودآوری و بهره وری است.

 

هیات مدیره شرکت زرین پخش