زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
بازدید مدیرعامل از شعبه رشت

مدیرعامل شرکت به همراه چند تن از مدیران، از شعبه رشت بازدید نمودند و ضمن صحبت با کارکنان شعبه، توصیه های لازم را به آنان اظهار نمودند. در آخر از تلاش های آقای علی کوثری تقدیر و تشکر به عمل آمد و سرکار خانم رمضانی به عنوان مسئول جدید شعبه منصوب شدند.