زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
تمهيدات شركت زرين پخش بهشهر برای شکست کرونا

شرکت زرین پخش بهشهر جهت رعایت بهداشت و سلامت همکاران در روزهای کرونایی تمهیدات زیر را انجام داد:

  • رعایت فاصله اجتماعی پرسنل به صورت شیفتی (یک روز درمیان و دورکاری)
  • تغيير ساعت کاری از 7:30 - 14:30
  • حذف ناهار
  • تهیه دستکش، ماسک و ژل دست برای تک تک افراد
  • تهیه مایع ضدعفونی کننده برای همه ی اتاق ها
  • ضدعفونی کردن دستگیره ی درب ها و محیط شرکت به صورت مستمر