زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
گردهمایی مشترک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با مدیران مراکز پخش و مسئولین فروش

گردهمایی مشترک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با مدیران مراکز پخش و مسئولین فروش

طی نشستی، اعضای هیات مدیره با مدیران مراکز پخش و مسئولین فروش شرکت زرین پخش بهشهر که در روز سه شنبه 15بهمن ماه 1398 تشکیل گردید، مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر خاتمی موضوعات مختلفی مانند: راهکارهای افزایش فروش، مشکلات پیش رو و راهکار های پیشنهادی را بیان نمودند. سپس جناب آقای چگینی رییس هیات مدیره و جناب آقای کوثری و جناب آقای فرشیان اعضای هیات مدیره مطالبی را در خصوص بیان نمودند.

همچنین جناب آقای دکتر پورمحمدی مدیر عامل شرکت به پخش بهشهر ضمن ایراد سخنرانی، بر تقویت همکاری با شرکت زرین پخش بهشهر تاکید نموده و برنامه های آتی و چشم انداز شرکت را به حاضرین جلسه ابلاغ نمودند.

همچنین مدیران امور مالی و مدیر فروش شرکت گزارشات خود را به نمایش گزاشتند.

در پایان نیز به 3 شعبه ی برتر (تهران-تبریز-اصفهان) جوایزی اعطا گردید.