زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
رونمایی از فروشگاه اینترنتی زرین هورکا

شرکت زرین پخش بهشهر به منظور ایجاد بستری برای خرید و فروش در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و تسهیل فرآیند خرید و همچنین در جهت کاهش میزان ترافیک شهری اقدام به طراحی  " فروشگاه اینترنتی زرین هورکا " نموده است.

           فروشگاه اینترنتی زرین هورکا